get-debt-help

Formularz kontaktowy

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Firma Peace of Mind Group jest przekonana, że najważniejszymi aspektami pracy w naszej branży jest całkowita przejrzystość i uczciwość. Te cechy określają nasz stosunek zarówno wobec klientów, jak ich wierzycieli. Nie pobieramy nawet najmniejszych opłat za przygotowywanie umów powierniczych czy porozumień z wierzycielami (IVA), nasze ogólne porady są zawsze bezpłatne i całkowicie bezstronne. Opłaty pobieramy wyłącznie wtedy, gdy najbardziej odpowiednim rozwiązaniem dla Państwa jest plan likwidacji zadłużenia (DMP).

Biorąc powyższe pod uwagę, jesteśmy dumni, że jako jedyna firma zajmująca się likwidacją długów w Wielkiej Brytanii, oferujemy klientom wiarygodną, sporządzoną na piśmie, gwarancję zwrotu pieniędzy odnośnie planów likwidacji zadłużenia.

„Jeśli nie będziemy w stanie zawrzeć porozumienia z wierzycielami odnośnie redukcji spłat do poziomu uzgodnionego z klientem, zwrócimy klientowi pieniądze”.*

Nazwa naszej firmy to Peace of Mind Group, czyli “Grupa spokoju ducha”. Zatem, uzyskanie spokoju ducha jest dokładnie tym, czego należy od nas oczekiwać.

*Nie uwzględnia pożyczek uzyskanych w ostatnich 6 miesiącach (lecz nadal możemy pomóc). Nie uwzględnia pożyczek uzyskanych przy udziale żyrantów (lecz nadal możemy pomóc). Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość deklarowanych dochodów i/lub wydatków. Gwarancja traci ważność, jeśli nie otrzymamy pełnych i dokładnych informacji.