get-debt-help

Formularz kontaktowy

Oto najczęstsze powody, dlaczego klienci szukają naszej pomocy.

Rozpad związku / rozwód

Komu możemy pomóc

Stwierdzenie, że gospodarstwa domowe opierające się na dochodach dwóch osób mają większy dochód netto niż gospodarstwa opierające się na dochodach jednej osoby nie powinno budzić zastrzeżeń. Każdego roku, olbrzymia ilość ludzi cierpi z tego powodu. Osoby, które pozostały same z zadłużeniem, często nie są w stanie dokonywać jego spłat po rozpadzie związku.

Wierzyciele rozumieją tą sytuację, a my możemy pomóc.

Wypadek / choroba / obrażenia

Niezależnie od tego, czy dana osoba jest zatrudniona czy pracuje na własny rachunek, wypadki i choroby mogą mieć bardzo negatywny wpływ na wysokość dochodów. To samo dotyczy sytuacji, w których ucierpiał Państwa partner.

Wierzyciele rozumieją tą sytuację, a my możemy pomóc.

Utrata pracy / redukcja etatów

Żyjemy w ciężkich czasach. Wielu pracodawców jest zmuszonych szukać oszczędności i utratę pracy często pogarsza fakt, że trudno jest znaleźć nową pracę lub stanowisko z podobnym wynagrodzeniem.

Wierzyciele rozumieją tą sytuację, a my możemy pomóc.

Utrata nadgodzin / redukcja premii

Gdy firma szuka oszczędności, w pierwszej kolejności ogranicza się zwykle nadgodziny. Jeśli zarobki klienta zaledwie wystarczały na przetrwanie, utrata jakiejkolwiek ich części może przysporzyć problemów finansowych. Doświadczają tego zwłaszcza pracownicy działów sprzedaży, gdyż popyt na towary spadł, co pociągnęło za sobą redukcję wypłat premii. Podobnie jak w poprzednim przypadku, utrata tej części dochodów może przysporzyć trudności.

Wierzyciele rozumieją tą sytuację, a my możemy pomóc.

Trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej / spadek dochodów

Zaciskanie pasa przez konsumentów może mieć bardzo negatywny wpływ na działalność małych firm. Wiele z nich znika każdego dnia, co pociąga za sobą nie tylko utratę dochodów, ale często także konieczność spłaty długów, których żyrantami byli dyrektorzy firm. Zaistniała sytuacja może być nieznośna.

Wierzyciele rozumieją tą sytuację, a my możemy pomóc.