Protected Trust Deed

Dla osób zmagających się że spłata zadłużeń w Szkocji dostępnym rozwiązaniem na podstawie Insolvency Act jest umowa Trust Deed. Jest to prawnie wiążącą umowa, która umożliwia spłatę zadłużenia jedną miesięczną ratą, dostosowaną do sytuacji finansowej dłużnika.

Na podstawie analizy budżetu domowego ustala się wysokość miesięcznych przychodów oraz wydatków a także wysokość środków dostępnych dla wierzycieli. Długi w Trust Deed zostają spłacone jedną niską ratą, w ustalonym okresie czasu, którym zwykle jest 48 miesięcy.

W umowie Trust Deed wszelkie zadłużenia zostają uwzględnione,a wierzyciele nie mogą żądać spłat zadłużeń poza umową. Zadłużenia, które obejmuje Trust Deed to : kredyty bankowe, pożyczki, karty kredytowe,council tax, mandaty, zadłużenia wobec HMRC, zadłużenia wobec housingow, zaległe rachunki.

Wierzyciele mają też obowiązek zaprzestania bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem, zamiast tego, kontaktują się z Trustee nadzorującym umowę. Z rozwiązania Trust Deed mogą skorzystać osoby zatrudnione, samozatrudnione, jak również właściciele domów.

Z umowy Trust Deed mogą skorzystać również osoby, które jak do tej pory, regularnie, co miesiąc spłacają swoje należności wobec wierzycieli . (Nie trzeba mieć zaległości w spłatach zadłużeń, aby móc skorzystać z umowy Trust Deed)

  Natychmiastowa pomoc!

Jeśli uważasz, że chciałbyś skorzystać z umowy Trust Deed , jako opcji spłaty zadłużeń, oraz szczegółowo omówić proces skontaktuj się z naszym biurem, telefonicznie dzwoniąc pod numer 0141 348 7900 lub wypełniając formularz kontaktowy.

Trust Deed Scotland

Trust Deed Szkocji

 • Trust Deed to dobrowolne porozumienie pomiędzy wierzycielami, a dłużnikiem
 • Trust Deed to prawnie wiążąca umowa z wierzycielami, która umożliwia spłatę długów, jedną miesięczna ratą, dostosowaną do możliwości finansowych osoby zadłużonej.
 • Umowa Trust Deed zwykle trwa 48 miesięcy.
 • Po zaakceptowaniu umowy wierzyciele nie mają się prawa już kontaktować z
  dłużnikiem- otrzymnuje ona status tzw Protected Trust Deed
 • Wszelkie odsetki oraz oprocentowanie zostają zamrożone.
 • Po dokonaniu wpłaty ostatniej raty na poczet Trust Deed, reszta długu zostaje prawnie umorzona.
 • Rata obliczana jest na podstawie możliwości finansowych osoby wnioskującej, tak aby zostawało przede wszystkim wystarczająco środków na zapłacenie rachunków oraz normalne utrzymanie.
 • Długi, które można uwzględnić w Trust Deed to: kredyty w banku, karty kredytowe, overdraft, pożyczki, szybkie pożyczki, zaległe rachunki, dług za Council tax, dług w HMRC.
 • O umowie nie jest informowany ani pracodawca, ani landlord.

Skorzystanie z umowy Trust Deed ma znaczący wpływ na historię kredytową przez okres 6-ciu lat. Pod uwagę brane są równieżdobra osobiste dłużnika, w przypadku, gdy jest się właścicielem domu lub samochodu o wartości powyżej £3000 (Posiadanie tych dóbr, nie dyskwalifikuje z możliwości skorzystania z tego rodzaju porozumienia)