Bankructwo w UK

Rozważasz bankructwo w UK? Masz długi w Uk i nie możesz sobie z nimi poradzić?

Bankructwo  w UK wbrew pozorom, nie jest jedynym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, o pozostałych opcjach rozwiązania problemu z zadłużeniami w UK skontaktuj się z nami wypełniając poniższy wniosek lub zadzwoń, aby porozmawiać po polsku z jednym z naszych doświadczonych konsultantów 0141 348 7900.

Bankructwo w UK  (Anglia i Walia) może zostać ogłoszone przez osobę zadłużoną, poprzez wypełnienie aplikacji przez internet.  Może to takze  zrobic  wierzyciel, kiedy żadne inne metody ściągnięcia długu nie przyniosły skutku. (minimalna kwota długu to £5000)

Żeby ogłosić bankructwo w UK, należy spełnić kilka warunków:

 • Należy wykazać, że nie jest nas stać na spłatę długów w UK.
 • Ośrodek życia w momemcie ogłoszenia bankructwa w UK musi znajdować się na terenie Wielkiej Brytanii.
 • Dłużnik nie ma toczącego się postępowania o bankructwo w UK.
 • Nie zostało zatwierdzone bankructwo w UK wobec dłużnika.

Rozpoczecie procedury nastepuje poprzez wypełnienie wniosku przez internet oraz dokonanie opłaty sądowej w wysokości £680. Wniosek jest dość obszerny i szczegółowo przedstawia sytuację finansową osoby zadluzonej. Nalezy podac  miesięczne przychody oraz wydatki, a także dobra materialne (zarówno na terenie Wielkiej Brytanii jak i w Polsce lub innym kraju).
We wniosku, należy też złożyć deklarację na temat wszystkich swoich długów w UK, wraz z rodzajem długu, wysokością zadłużenia oraz powodem i terminem powstania danego długu w UK
We wniosku o bankructwo w UK należy również zdeklarować, czy w ostatnich 5-ciu latach sprzedało lub przekazało sie jakieś wartościowe dobra materialne, typu dom, czy samochód.
Trzeba poinformowac, czy w dłużnik już ogłaszał bankructwo w UK, Debt Relief Order lub przystępował do umowy IVA.
Nalezy podać dane na temat zatrudnienia, prowadzonych działalności gospodarczych.

Po ogłoszeniu bankructwa w UK, sprawę przejmuje syndyk, który zbiera dokumenty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej dłużnika. Zazwyczaj dane pozyskiwane są drogą mailową lub pocztą. Czasem natomiast może zdarzyć się, że syndyk zaprosi nas na spotkanie lub rozmowę telefoniczną, aby dokonac weryfikacji przedstawionych  informacji.
Po zatwierdzeniu bankructwa w UK, informacja ta zostaje ogloszona w tzw. London Gazette oraz na stronie internetowej Insolvency Register.
Generalnie decyzja o bankructwie w UK zostaje przyznana w przeciągu  do 28 dni od złożenia wniosku. W praktyce, czas ten jest znacząco krótszy. Jeżeli decyzja jest odmowna, dłużnik ma prawo odwołać się od decyzji syndyka w przeciągu 14 dni.
Bankructwo w UK zwykle trwa 12 miesięcy i po tym czasie długi w UK zostają umorzone.

Jeśli Syndyk uzna, że pozostają nam środki w budżecie na miesięczna spłatę, może narzucić tzw Income Payment Agreement (spłata w ratach za porozumieniem. Syndyk moze tez narzucic splaty poprzez tzw Income Payment Order (sądownie narzucona spłata w ratach) Zarówno IPO jak i IPA mogą trwać do 36 miesięcy.
Po ogłoszeniu bankructwa w UK, wierzyciele nie mają prawa kontaktować się z dłużnikiem, ani listownie, ani telefonicznie, co zdejmuje stres związany z nękaniem ze strony wierzycieli.

Konsekwencje bankructwa w UK (Negatywne skutki):

 • Syndyk przejmuję kontrolę nad całym majątkiem dłużnika
 • Niektóre zawody nie mogą być wykonywane (sektory finansowe, tak jak prawnik, czy księgowy)
 • Nie można uzyskać kredytu w wysokości powyżej £500, bez podawania informacji, że ogłosiło się bankructwo.
 • Nie można być dyrektorem firmy Ltd.
 • Wszelkie Spółki tzw partnerships, zostają rozwiązane.

Obowiązki wobec syndyka osoby ogłaszającej bankructwo w UK:

 • Dostarczyć wszelkie wymagane przez syndyka dokumenty dotyczące majątku, zadłużenia oraz sytuacji finansowej (przeważnie wystarczy za pomocą poczty elektronicznej).
 • Osoby samozatrudnione muszą być wstanie przedstawić rozliczenie podatkowe za ostatnie 3 lata.
 • Poinformować syndyka w terminie do 21 dni o wszelkich zmianach w posiadanym majątku lub przychodach miesięcznych (wszelkie otrzymane spadki, podwyżki w pracy, czy wygrane na loterii)
 • Brać udziału w spotkaniach wierzycieli, jeśli będzie to wymagane.

Długi w UK, które są uznawane przez bankructwo w Uk i są umorzone po 12 miesiącach to:

 • Kredyty bankowe i pozabankowe
 • Pożyczki, chwilówki
 • Karty kredytowe
 • Zaległe rachunki
 • Długi w UK z tytułu council tax,
 • Dlugi wobec HMRC, nadpłata benefitow
 • Mandaty za parkowanie.

Długi w Uk, które nie są objęte bankructwem, to :

 • Mandaty za prędkość
 • Alimenty
 • Kredyty studenckie
 • Zaległości z tytułu podatku spoza Unii Europejskiej
 • Długi przedawnione. (Statue Barred)

Jakie dobra materialne Syndyk może przejąć na poczet bankructwa w UK?

Cały majątek bankruta zostaje przejęty przez syndyka,w momencie zatwierdzenia bankructwa w UK. Natomiast wyłączone z majątku są:

 • Narzędzia, przyrządy,pojazdy oraz dokumenty potrzebne do pracy.
 • Ubrania, pościele, meble, sprzęt domowy, potrzebny do codziennego funkcjonowania.
 • Przychód, który jest potrzebny na utrzymanie siebie oraz rodziny.
 • Przedmioty osobiste jak listy, pamiętniki.
 • Składki emerytalne.

Samochód w bankructwie w Uk : Zakłada się, że pojazd który nie przekracza znaczącej wartości i jest niezbędny dłużnikowi do wykonywania pracy, nie stanowi majątku. Jeśli jednak posiadamy samochód lub motocykl, który Syndyk uzna za wartościowy, może on wtedy zasądzić  jego sprzeda.  Wszelkie środki uzyskane że sprzedaży auta zostają wpłacone na konto syndyka. Dluznik moze otrzymac kwote na zakup nowego pojazdu, jesli jest mu niezbedny do pracy.

Bankructwo w UK jest najszybszą opcją pozbycia się długów w UK. Natomiast trzeba pamiętać, że ukrywanie majątku, zatajenie informacji, “podarowanie” majątku w ostatnich 5-ciu latach , może zakończyć się karą więzienia do 7miu lat.

Ogłoszenie bankructwa w Uk ma również negatywny wpływ na historię kredytową na okres 6-ciu lat.
Uniemożliwi to uzyskanie kredytu, często utrudnia wynajęcie mieszkania, wzięcie telefonu na kontrakt, jak i uzyskania obywatelstwa brytyjskiego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat bankructwa w UK, lub jak jego uniknąć, korzystając z innych opcji dostępnych poprzez przepisy w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się z nami już dziś.

  Natychmiastowa pomoc!

Jeśli rozważasz bankructwo w Uk jako opcje spłaty zadłużeń i chciałbyś sprawdzić czy kwalifikujesz się na powyższe rozwiązanie oraz szczegółowo omówić proces, skontaktuj się z nami, wypełniając wniosek lub dzwoniąc do naszego biura 0141 348 7900

Bankructwo w Anglii, Walii, Irlandii Północnej

Bankructwo w Anglii, Walii, Irlandii Północnej

 • Żeby ogłosić bankructwo w Anglii należy złożyć wniosek do sądu (Online)
 • Opłata za złożenie wniosku to £680.
 • Po złożeniu wniosku Syndyk analizuje sytuację finansową dłużnika, aby sprawdzić, czy jest wstanie uzyskać jakieś środki na spłatę zadłużeń.
 • Bankructwo zwykle trwa 12 miesięcy, ale spłaty mogą być zasądzone nawet do 36 miesięcy.
 • Po 12 miesiącach, długi zostają umorzone.
 • Syndyk przejmuje majątek wnioskodawcy i może doprowadzić do sprzedaży domu lub samochodu.
 • Długi, które można uwzględnić to: kredyty w banku, karty kredytowe, overdraft, pożyczki, szybkie pożyczki, zaległe rachunki, dług za council tax, dług w HMRC.
 • Długi, które nie mogą być uwzględnione, to: mandaty za prędkość, kredyty zabezpieczone, pozyczki studenckie.
 • Informacja o bankructwie zostaje umieszczona w London Gazette.
 • Po ogłoszeniu bankructwa wierzyciele nie mogą zadać spłaty zadłużenia oraz muszą zaprzestać kontaktu z dłużnikiem.

Bankructwo w Szkocji (Sequestration):

 • Bankructwo w Szkocji ogłasza się poprzez złożenie wniosku w instytucji Accountant in Bankruptcy
 • Koszt opłaty sądowej to £200
 • Bankructwo  w Szkocji trwa 12 miesiecy
 • Syndyk może narzucić spłaty do 48 miesięcy
 • Wszelkie dobra osobiste są brane pod uwagę
 • Wszystkie długi w uk niezabezpieczone zostają umorzone
 • Bankructwo w Szkocji ma wpływ na historię kredytową na okres 6-ciu lat
 • Nie można występować jako dyrektor firmy ltd