Debt Management Plan

Dla osób zmagających się że spłatą zadłużeń w Anglii/Szkocji,jednym z planów spłaty jest Debt Management Plan.

Jest to nieformalne porozumienie z wierzycielami, które umożliwia osobie zadłużonej spłacac swoje zobowiązania jedną miesięczną ratą dostosowaną do możliwości finansowych.

Rozwiązanie to jest używane, jako raczej krótkoterminowe porozumienie, najczęściej do momentu poprawy sytuacji finansowej oraz dla osób, które są w posiadaniu wartościowych dóbr osobistych, typu dom lub drogi samochód (w momencie, kiedy nie są one np na kredyt).

Z Debt Management Plan mogą skorzystać osoby zatrudnione, samozatrudnione lub utrzymujące się wyłącznie z benefitow. Spłata zadłużeń może trwać kilka miesięcy lub kilka lat w zależności od wysokości zadłużenia oraz dostępnych środków dla wierzycieli.

Do Debt Management Plan można przystępować wielokrotnie, nie ma ona również ograniczeń czasowych.

  Natychmiastowa pomoc!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jeśli uważasz, że Twoje finanse wymknęły Ci się spod kontroli i chciałbyś się dowiedzieć, czy kwalifikujesz się na powyższe rozwiązanie oraz szczegółowo omówić proces, skontaktuj się z nami, wypełniając wniosek lub dzwoniąc do naszego biura 0141 348 7900.

Plan likwidacji zadłużenia (Debt Management Plan)

Debt Management Plan - Plan likwidacji zadłużenia

  • Plan Spłaty Zadłużeń Debt Management Plan, to nieformalne porozumienie z wierzycielami
  • Jest to rodzaj umowy, podczas której zadłużenia spłacane są jedną, miesięczna rata, dostosowana do możliwości finansowych
  • W większości przypadków wierzyciele zgadzają się na zamrożenie odsetek oraz oprocentowania
  • Ponieważ jest to nieformalne porozumienie, można z niego korzystać wielokrotnie
  • Wierzyciele zaprzestają kontaktu z dłużnikiem podczas trwania umowy i po jej zakończeniu.
  • Rata obliczana jest na podstawie możliwości finansowych osoby wnioskującej, tak aby przede wszystkim pozostało wystarczająco środków na zapłacenie bieżących rachunków oraz normalne utrzymanie.
  • Kwota pozostała w budżecie domowym przeznaczana jest na spłatę zadłużeń.
  • Długi, które można uwzględnić to: kredyty w banku, karty kredytowe, overdraft, pożyczki, szybkie pożyczki.
  • W umowie nie można uwzględnić zadłużeń za Council tax, zaległych rachunków, spraw sądowych lub na etapie postępowania komorniczego.