Masz długi w Anglii? Możesz skorzystać z umowy IVA.

IVA (Individual Voluntary Arrangement)

 

Jeśli masz długi w Anglii,musisz wiedzieć, że dostępnym rozwiązaniem jest umowa IVA. Jest to prawnie wiążące porozumienie. Umożliwia ono spłatę zadłużenia jedną miesięczną rata, dostosowaną do sytuacji finansowej dłużnika.

Wysokość miesięcznych przychodów oraz wydatków ustala się na podstawie analizy budżetu domowego.  Wolne środki stanowią kwotę miesięcznej raty.

Długi w Anglii zostają spłacane jedną niską ratą, w ustalonym okresie czasu. Zwykle jest to 60 miesięcy. W umowie IVA wszelkie zadłużenia zostają uwzględnione. Wierzyciele nie mogą żądać spłat zadłużeń poza umową. Mają oni też obowiązek zaprzestania kontaktu z dłużnikiem.

Kto może skorzystać z umowy IVA?

Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby zatrudnione, samozatrudnione, otrzymujące benefity , jak również właściciele domów. Z umowy IVA mogą skorzystać również osoby, które regularnie co miesiąc spłacają swoje należności wobec wierzycieli (nie trzeba mieć zaległości w spłatach zadłużeń, aby móc skorzystać z umowy IVA).

  Natychmiastowa pomoc!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat umowy IVA skontaktuj się z nami, wypełniając wniosek lub dzwoniąc do naszego biura 0141 348 7900.

IVA - Dobrowolne Porozumienie Z Wierzycielam

Individual Voluntary Arrangement (IVA)

  • Individual Voluntary Arrangement-dobrowolne porozumienie z wierzycielami w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.
  • To prawnie wiążąca umowa, pozwalająca na spłatę wszystkich długów w Anglii jedną miesięczną ratą.
  • Czas trwania umowy to zwykle 60 miesięcy
  • Po akceptacji umowy przez wierzycieli, wszelkie odsetki oraz oprocentowanie zostają zamrożone.
  • Po zakonczeniu splat, pozostala czesc zadluzenia, zostaje prawnie umorzona.
  • Wierzyciele zaprzestają kontaktu z dłużnikiem podczas trwania umowy.
  • Rata obliczana jest na podstawie możliwości finansowych osoby wnioskującej.
  • Długi w Anglii, które można uwzględnić to: kredyty w banku, karty kredytowe, overdraft, pożyczki, szybkie pożyczki, zaległe rachunki, dług za council tax, dług w HMRC.
  • O umowie nie dowiaduje się pracodawca ani landlord.

Plusy umowy IVA

☑️ Jedna miesięczna rata

☑️  Ustalony okres spłaty

☑️  Wszytkie długi w Anglii objęte umowa

☑️  Brak opłat wstępnych

☑️  Nie potrzeba zgody wszystkich wierzycieli

☑️  Zatrzymanie ponagleń i upomnień

☑️  Pozostaly balans zostaje umorzony, odpisany

☑️  Pozwala uniknąć bankructwa

☑️  Zatrzymuje postępowanie komornicze

Minusy umowy IVA

☑️   Wpływ na historię kredytową

☑️   Brak zdolności kredytowej w czasie trwania umowy

☑️   Wymagana minimalna kwota zadłużenia £6000

☑️  Czas oczekiwania na decyzję wierzycieli 16 dni

☑️  Może mieć wpływ na wykonywanie niektórych zawodów

☑️  Długi w Anglii, które nie mogą być objęte IVA: rent, mandaty, alimenty

☑️  Okres spłaty dłuższy niż w bankructwie

☑️  Brany jest pod uwagę majątek

☑️  Dotyczy tylko długów niezabezpieczonych

Osoby mieszkające w Szkocji,mogą skorzystać z umowy Trust Deed.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania na temat umowy IVA :

 

1.NA JAKIEJ PODSTAWIE USTALANA JEST WYSOKOŚĆ RATY?

Wysokość miesięcznej raty w IVA uwarunkowana jest możliwościami finansowymi osoby. Obliczana jest na podstawie miesięcznych przychodów oraz wydatków

 

2. JAKIE DŁUGI MOGĄ BYĆ UWZGLEDNIONE W UMOWIE?

Wszelkiego rodzaju zobowiązania bankowe, pozabankowe pożyczki, karty kredytowe, zaległe rachunki, mandaty za parkowanie, wypowiedziane umowy telefoniczne, council tax, niezapłacony podatek, nadpłata benefitow.

 

3. CZY MÓJ SAMOCHÓD ZOSTANIE ZABRANY?

Osoba przystępującą do umowy IVA ma prawo posiadać samochód (nawet na kredyt). Wartosc samochodu nie może przekraczać umownej z wierzycielami kwoty. Jesli wartość samochodu jest dość wysoką, może się zdarzyć, że wierzyciele nie zgodzą się na przystąpienie do umowy lub poproszą o zamianę auta na tańsze. Klient zostaje o tym poinfomrowany przed przystąpieniem do umowy Jesli taka sytuacja mogłaby zaistnieć.

 

4. CZY BĘDĄC WŁAŚCICIELEM DOMU, MOGĘ SKORZYSTAĆ Z UMOWY IVA?

Tak, można skorzystać z umowy IVA będąc właścicielem domu. Zależy jednak to od wysokości tzw. Equity, czyli stosunku wartości domu i kredytu hipotecznego. Umowa IVA chroni dom, przed zajęciem przez wierzycieli.

 

5. CZY MOJE IVA MA WPŁYW NA PARTNERKĘ/ŻONĘ/PARTNERA/DZIECI?

Nie

 

6. CZY IVA MA WPŁYW NA DECYZJĘ OTRZYMANIA MIESZKANIA Z COUNCILU?

Nie

 

7. CZY MOGE WRÓCIĆ DO POLSKI PODCZAS TRWANIA UMOWY?

Tak, nie ma nakazu pozostania na terenie Wieliej Brytanii podczas trwania umowy. Oczywiscie należy o tym poinformować, podać nowy adres oraz numer telefonu.

 

8. CZY CÓRKA/SYN BĘDZIE MIAŁA/MIAŁ PROBLEM Z UZYSKANIEM KREDYTU STUDENCKIEGO?

Nie, pod uwage brane są zarobki rodziców, a nie ich historia kredytowa

 

9. JAKA MAM PEWNOŚĆ, ŻE ŚRODKI BĘDĄ TRAFIAŁY DO WIERZYCIELI?

Umowa IVA jest prawną umową, prowadzoną przez licencjonowanego Insolvency Practitioner. Insolvency Practitioner, to osoba regulowana przez Financial Conduct of Authority i podlega szeregom przepisów i procedur, które musi spełniać, aby wykonywać zawód. Każda sprawa po zaakceptowaniu zostaje ubezpieczona, jak i środki, które są wpłacane na poczet umowy. Peace of Mind Group posiada licencję FCA, jak i licencjonowanego Insolvency Practitioner.

 

10. CZY PO UKOŃCZENIU UMOWY WIERZYCIELE MOGĄ DOMAGAĆ SIĘ JESZCZE JAKIEJŚ SPŁATY?

Nie, wierzyciele zostają ostatecznie rozliczeni i wysłany zostaje do nich raport i certyfikat ukończenia umowy.

 

11. CZY WIERZYCIELE NADAL MOGĄ ŻĄDAĆ  SPŁATY DŁUGÓW POZA  IVA?

Wierzyciele nie mają prawa żądać dodatkowej spłaty. Jedynie środki uzyskane z IVA. Istenieje jednak okres przejściowy po zaakceptowanu umowy, kiedy to wierzyciele mogą jeszcze przesyłać wezwania do zapłaty. Wynika to z czasu jaki zajmuje aktualizacja systemów.