Rozwiązania dla firm w Wielkiej Brytanii.

 

Jeśli Twoja firma utraciła płynność finansową, jako dyrektor masz obowiązek dokonać starań, aby nie pogorszyć jeszcze bardziej obecnej sytuacji . Istnieją różnego rodzaju rozwiązania, zależne od indywidualnej sytuacji spółki, które umożliwiają poradzenie sobie z problemem. Co jest jednak ważne, musisz zacząć działać szybko, aby nie doprowadzić do pogorszenia aktualnego stanu. wybór rozwiązania będzie zależał od aktualnej sytuacji oraz od tego, czy spółka ma szansę na przetrwanie.

 

 

Poniżej znajdują się najczęściej stosowane rozwiązania:

 1. Company Voluntary Arrangement- CVA to prawnie wiążąca umowa z wierzycielami Twojej firmy, która pozwala na spłatę części jej długów w ustalonym czasie. Aby umowa zostala zaakceptowana 75%wartości wierzycieli, którzy głosowali, musi poprzeć wniosek.
 2. Administration- Celem postępowania administracyjnego jest ratowanie i rehabilitacja niewypłacalnych, ale potencjalnie rentownych przedsiębiorstw. Proceura ta rozpoczyna się poprzez powołanie administratora . Celem administratora jest, w stosownych przypadkach, przywrócenie rentowności poprzez reorganizację działalności spółki w całości lub w części. Może to obejmować składanie propozycji likwidacji majątku spółki w celu uzyskania lepszego wyniku dla wierzycieli niż ten, który można by uzyskać przy natychmiastowej likwidacji.
 3. Time to Pay (Vat i Paye)-to ustrukturyzowane plany płatności na spłatę zadłużenia podatkowego w uzgodnionym okresie czasu.
 4. Creditors Voluntary Liquidation- dobrowolna likwidacja firmy w UK
 5. Compulsory Liquidation- przymusowa likwidacja firmy

 

Istnieją dwa główne rodzaje procesu likwidacji firmy  : likwidacja, kiedy firma jest wyplacalna (solvent), lub nie wyplacalna (insolvent).

Likwidacja firmy  w UK wypłacalnej  zwykle wiąże się z przejściem dyrektora na emeryturę lub może być wybranym procesem zamknięcia , gdy firma nie służy żadnemu dalszemu użytecznemu celowi. Nazywa się to dobrowolną likwidacją członków (MVL- Members Voluntary Liquidation)

Likwidacja firmy w UK  niewypłacalnej ma miejsce, gdy spółka nie może kontynuować dzialalnosci  z przyczyn finansowych. Ogólnym celem procesu likwidacji  firmy niewypłacalnej jest zapewnienie dywidendy dla wszystkich grup wierzycieli. Często zdarza się jednak, że wierzyciele nie otrzymuja zwrotu , lub jest on niewielki.

Niewypłacalna likwidacja oznacza, że firma zamyka się, ponieważ nie jest wstanie płacić rachunków w wymaganym terminie lub wartość aktywów przedsiębiorstwa jest mniejsza niż jej zobowiązania (niewypłacalność bilansowa).

Istnieją dwa  procesy likwidacyjne firmy niewypłacalnej : Dobrowolna likwidacja wierzycieli (CVL) Likwidacja przymusowa

Kiedy wierzyciele grożą podjęciem kroków prawnych przeciwko spółce i nie ma realnej nadziei na ratunek  często w interesie wszystkich stron jest wejście w dobrowolną likwidację wierzycieli. Proces ten maksymalizuje potencjał zwrotu dla  wierzycieli . Wszystkie aktywa firmy zostaną sprzedane w ramach procesu. Powołany  zostaje likwidator, ktorego główną rolą jest gromadzenie i realizacja całego majątku przedsiębiorstwa.

Krótka oś czasu CVL

 • Akcjonariusze głosują nad tym, czy należy poddać “uchwałę likwidacyjną” i postawić spółkę w stan dobrowolnej likwidacji.
 • Informacja  jest przesyłana do Spółki w terminie 15 dni od dnia głosowania akcjonariuszy
 • Ogłoszenie musi również zostać umieszczone w London Gazette w ciągu 14 dni
 • Aktywa są realizowane, a środki rozdzielane między grupy wierzycieli, zgodnie z ustawową hierarchią spłat
 • Postępowanie dyrektorów prowadzące do niewypłacalności jest badane pod kątem przypadków bezprawnego lub nielegalnego handlu.

 

Likwidacja przymusowa

O ile spółka zostaje postawiona w stan dobrowolnej likwidacji przez swoich dyrektorów, to w przypadku przymusowej likwidacji to wierzyciel zmusza spółkę do takiej sytuacji. Wierzyciel ma prawo to zrobic, gdy spolka jest mu winna conajmniej  750 GBP. Sprawa kierowana jest do sądu ,ktory zatwierdza postanowienie o likwidacji, powołuje  likwidatora i likwiduje majątek przedsiębiorstwa w celu uzyskania zysków dla niespłaconych wierzycieli.

 

 

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat procedury upadłości firmy w UK skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem. Wypełnij wniosek lub zadzwoń pod numer 07707075835.

Kontakt Form

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.