Rozwiązania dla firm w Wielkiej Brytanii.

 

Jeśli Twoja firma utraciła płynność finansową, jako dyrektor masz obowiązek dokonać starań, aby nie pogorszyć jeszcze bardziej obecnej sytuacji . Istnieją różnego rodzaju rozwiązania, zależne od indywidualnej sytuacji spółki, które umożliwiają poradzenie sobie z problemem. Co jest jednak ważne, musisz zacząć działać szybko, aby nie doprowadzić do pogorszenia aktualnego stanu. Wybór rozwiązania będzie zależał od aktualnej sytuacji oraz od tego, czy spółka ma szansę na przetrwanie.

 

Kiedy wiemy, ze firma jest niewypłacalna?

Firma najczęściej uznawana jest za niewypłacalną, jeśli nie jest wstanie spłacać zobowiązań finansowych w terminie. Na podstawie Insolvency act 1986 przewidywane są 2 testy, które umożliwiają oszacowanie, czy firma jest niewypłacalna.

  • Po pierwsze, tzw. cash flow test zakłada,że firma jest niewypłacalna, jeśli obecnie, lub w najbliższej przyszłości nie jest wstanie, lub nie będzie wstanie regulować spłat zadłużeń , w przewidywanym terminie.
  • Po drugie tzw. balance sheet zakłada, że firma jest niewypłacalna, jeśli wartość aktywów firmy jest niższa niż suma zobowiązań finansowych.

Poniżej znajdują się najczęściej stosowane rozwiązania:

2 pierwsze zakładają, że firma nie jest do uratowania i przeprowadzona procedura doprowadzi do jej zamknięcia. Pozostałe trzy zakładają, że firma ma szansę przetrwania

  • Compulsory liquidation (CWU)-
  • Creditors’ voluntary liquidation (CVL)
  • Administration (ADM)
  • Administrative receivership (ADR)
  • Company Voluntary Arrangement (CVA)

1.Compulsory Liquidation (WUC)-Przymusowa likwidacja spolki w uk.

W niektórych wypadkach, spółka może być rozwiązana na mocy postanowienia sądu, a nie dobrowolnie przez jej dyrektorów. Zwykle jest to efektem złożenia wniosku o likwidację ‘Winding Up Petition’ (WUP) przez jednego lub więcej wierzycieli firmy. Po złożeniu WUP konta firmy zostają zamrożone, aby uniemożliwić utratę aktywów.  Sprawa zostaje rozpatrzona przez sędziego, który w przypadku niewystarczającej linii obrony, wydaje decyzje o przymusowym rozwiązaniu firmy.

Następnie, sąd wyznacza syndyka, który zajmuje się likwidacją spółki i współpracą z wierzycielami. Syndyk przejmuje pełną kontrolę nad wszystkimi aktywami firmy, które zostają spieniezone na spłatę zadłużeń spółki. Dodatkowo, zostaje także przeprowadzone dochodzenie w sprawie postępowania dyrektorów firmy, aby ustalić przyczyny jej ostatecznej upadłości.

  1. Creditors Voluntary Liquidation (CVL) – Dobrowolna likwidacja spolki w uk 

Inicjatywa likwidacji firmy w przydpadku CVL wychodzi od dyrektorów firmy, kiedy pewne jest, że spółka stała się niewypłacalna i szanse na pomyślna restrukturyzację są znikome.

Aby rozpocząć proces dobrowolnej likwidacji spolki w uk  dyrektorzy i wspowlasciciele firmy muszą wyznaczyc licencjonowanego zarządcę upadłościowego (Insolvency Practitioner), który przejmie kontrolę nad spółką i zapewni prawnie wiążącą likwidację.

Ponieważ jest to proces dobrowolny, dyrektorzy mogą sami wybrać zarządcę i mieć pewną kontrolę nad tym, kiedy rozpocznie się jego przebieg. Odpowiedzialność za uiszczenie honororarium zarządcy (IP), przy użyciu CVL, spada na dyrektorów. W większości przypadków opłaty te pobierane są z aktywów firmy, ale jeśli nie ma wystarczających środków, dyrektorzy będą odpowiedzialni uzupełnić niedobór korzystając z finansów osobistych.

Dyrektorzy mogą być uprawnieni aby starac się o zwolnienie z funkcji, co może być cenna linią ratunkową gdy fundusze osobiste są ograniczone.

Dyrektorzy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mają szereg zobowiązań prawnych, których muszą przestrzegać, kiedy firma staje się niewypłacalna. Jednym z nich jest przekładanie interesów wierzycieli ponad interesy spółki i jej udziałowców. Znaczy to, że nie można podejmować żadnych działań, aby pogorszyć sytuację wierzcieli np dobierać kolejnych zadłużen czy uszczuplać majątek firmy. Dobrowolne zasięgnięcie pomocy licencjowanego syndyka (Insolvency Practitioner) w celu omówienia likwidacji ma działanie pozytywne. Oznacza, że dyrektorzy zachowują się odpowiedzialnie w przypadku niewypłacalności firmy.

 

 

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat procedury upadłości firmy w UK skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem. Wypełnij wniosek lub zadzwoń pod numer 07707075835.

Kontakt Form

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.