Polityka Prywatnosci

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

1.Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i udoskonalania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Wyjaśnienie i Definicje Wyjaśnienie Słowa, których pierwsza litera jest zapisywana wielką literą, mają określone znaczenie zgodnie z poniższymi warunkami.

Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje W celach niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie, aby uzyskać dostęp do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Firma odnosi się do Peace Of Mind Group DM LLP.

Ciasteczka to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie, między innymi.

Kraj odnosi się do: Wielka Brytania.

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet.

Dane Osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Usługa odnosi się do Strony internetowej lub Twoich interakcji z naszym personelem za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub telefonu.

Dostawca Usług oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się to do firm lub osób trzecich zatrudnionych przez Firmę do ułatwiania świadczenia Usługi, dostarczania Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania Firmie w analizie sposobu korzystania z Usługi.

Usługa Społecznościowa Użytkowników trzecich oznacza dowolną stronę internetową lub dowolną stronę społecznościową, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane Użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych zarówno przez korzystanie z Usługi, jak i z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania odwiedzin strony).

Strona internetowa odnosi się do Peace Of Mind Group, dostępnej pod adresem www.thepeaceofmindgroup.co.uk.

Ty oznacza osobę fizyczną korzystającą lub używającą Usługi, firmę lub inną osobę prawną, która korzysta lub używa Usługi, w miarę stosowności.

Zbieranie i Używanie Twoich Danych Osobowych Rodzaje Danych Zbieranych Dane Osobowe Podczas korzystania z naszej Usługi możemy prosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do kontaktu lub zidentyfikowania Ciebie.

Dane osobowe mogą obejmować, lecz nie ograniczają się do:

Adres e-mail.

Imię i nazwisko.

Numer telefonu.

Adres.

Kod pocztowy.

Dane Użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi. Dane Użytkowania mogą obejmować informacje takie jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, strony naszej Usługi, które odwiedzasz, datę i godzinę Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne informacje diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym, lecz nie ograniczając się do, typ urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, system operacyjny Twojego urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej mobilnej, którą używasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne informacje diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła nam za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Technologie Śledzenia i Ciasteczka Używamy Ciasteczek i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności na naszej Usłudze i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to m.in. beacony, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do poprawy i analizy naszej Usługi.

Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować: Wykorzystanie Twoich Danych Osobowych Firma może używać Twoich Danych Osobowych do następujących celów: Dostarczania i utrzymania naszej Usługi, w tym monitorowanie korzystania z naszej Usługi. Zarządzania Twoim Kontem, zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Dane Osobowe, które dostarczasz, mogą umożliwiać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

W celu wykonania umowy w zakresie rozwoju, realizacji i wykonania umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi. W celu kontaktowania się z Tobą drogą e-mailową, rozmowami telefonicznymi, SMS-ami lub innymi formami elektronicznej komunikacji, takimi jak powiadomienia push związane z aktualizacjami lub komunikatami informacyjnymi dotyczącymi funkcji, produktów lub usług, w tym aktualizacjami związanymi z bezpieczeństwem, gdy jest to konieczne lub uzasadnione do ich wdrożenia.

W celu dostarczenia Ci informacji o wiadomościach, specjalnych ofertach i ogólnych informacjach na temat innych towarów, usług i wydarzeń, które oferujemy i które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o których zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

W celu zarządzania Twoimi prośbami. Obsługuje i zarządza Twoimi prośbami do nas. W przypadku transakcji biznesowych możemy używać Twoich informacji do oceny lub przeprowadzenia fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całej lub części naszego przedsiębiorstwa przez inną firmę.

Dla innych celów: Możemy używać Twoich informacji do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikowanie trendów korzystania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: W przypadku transakcji biznesowych. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całego lub części naszego przedsiębiorstwa przez inną firmę. Z Affiliate.

Możemy udostępniać Twoje informacje naszym partnerom afiliacyjnym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych partnerów, aby przestrzegali niniejszej Polityki Prywatności. Do partnerów afiliacyjnych należy nasza firma macierzysta oraz inne spółki zależne, partnerzy w przedsięwzięciach wspólnych lub inne firmy kontrolowane przez nas lub będące wspólnie kontrolowane z nami. Z partnerami biznesowymi.

Możemy udostępniać Twoje informacje naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować Ci określone produkty, usługi lub promocje. Z Twoją zgodą.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w celu spełnienia innych celów, z Twoją zgodą. Przechowywanie Twoich Danych Osobowych Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Będziemy przechowywać i używać Twoich Danych Osobowych w miarę konieczności do spełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów i polityk prawnych.

Firma będzie również przechowywać Dane Użytkowania w celach analizy wewnętrznej. Dane Użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, chyba że dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przesyłanie Twoich Danych Osobowych Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w siedzibie Firmy oraz w innych miejscach, gdzie strony zaangażowane w przetwarzanie są zlokalizowane. Oznacza to, że te informacje mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub innym obszarem jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Google bedzie rowniez wykorzystywal Twoje dane osobowe, jesli wyrazisz zgode na przetwazanie danych osobowych. tutaj znajduje sie link do ich strony, dotyczacy prywatnosci oraz warunkow :

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po którą następuje przesłanie takich informacji, oznacza zgodę na przekazywanie tych informacji. Firma podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji ani kraju, chyba że istnieją adekwatne kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych informacji osobistych.

Prywatność Dzieci Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13. roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i jesteś świadomy, że Twoje dziecko dostarczyło nam Dane Osobowe, prosimy o kontakt z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od osoby poniżej 13. roku życia bez potwierdzenia zgody rodzica, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów. Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich informacji, a Twoje państwo wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji. Zmiany w Niniejszej Polityce Prywatności Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu.

Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie. Poinformujemy Cię także za pomocą e-maila i/lub wyraźnego komunikatu na naszej Usłudze przed wprowadzeniem zmiany w życie i zaktualizujemy datę ostatniej modyfikacji na górze niniejszej Polityki Prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie tej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie w chwili ich opublikowania na tej stronie.

 

Skontaktuj się z nami Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności.

Możesz się z nami skontaktować:

Droga e-mailowa: helpme@thepeaceofmindgroup.co.uk

Numer telefonu: 01413487900

Adres pocztowy: Room 2, 1st Floor, 153 Queen Street, Glasgow G1 3BJ