Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

Komornik w Uk (Bailiff)

Uncategorised

  CO MOŻESZ ZROBIĆ, GDY PRZYCHODZI KOMORNIK (BAILIFF)?

Komornik (‘enforcement agent„może odwiedzić Twój dom, jeśli nie spłacisz swoich długów – takich jak rachunki za council tax, mandaty parkingowe, grzywny sądowe oraz orzeczenia sądu   okręgowego, sądu wyższego lub rodzinnego.

Istnieją różne rodzaje komorników, znane jako:

 • „Certyfikowani funkcjonariusze organów ścigania”( certificated enforcement agents) (zwani również „organami ścigania”- ‘civil enforcement agents’)
 • „Wysoki komornik sądowy” ‘high court enforcement officers’
 • „Komornicy sądu okręgowego i sądu rodzinnego” ‘county court and family court bailiffs
 • komornicy egzekwujący grzywny z sądów („cywilni komornicy” lub „zatwierdzeni agenci egzekucji”)

Komornik może również odwiedzić Twój dom z innych powodów, na przykład w celu doręczenia dokumentów sądowych lub złożenia zawiadomień i wezwań.

Urzędnicy sądowi muszą zwykle powiadomić Cię o pierwszej wizycie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zapłać co jesteś winien przed wizytą komornika

Uzyskaj jak najszybciej poradę, jak spłacić swój dług od osoby, której jesteś winien pieniądze. Wszelkie prawne porozumienia najczesciej zatrzymuja postepowanie komornicze.

 

  JEŚLI JESTEŚ WINIEN PIENIĄDZE:

 

 • Będziesz musiał zapłacić osobie lub firmie, której jesteś winien pieniądze, lub ich prawnikowi.
 • Upewnij się, że możesz udowodnić, że zapłaciłeś. Wyślij czek lub przekaz pocztowy pocztą albo zrób przelew bankowy.
 • Rejestruj swoje płatności i upewnij się, że płacisz w terminie.
 • Płać w ratach
 • Jeśli płacisz w ratach, zapytaj osobę lub firmę, której jesteś winien, o najlepszy sposób płatności.
 • Możesz ustawić zlecenie stałe
 • Poproś o zmianę płatności
 • Możesz poprosić o zmianę kwoty, którą płacisz
 • Aby to zrobić, wypełnij formularz zgłoszeniowy N245.
 • Podaj szczegóły swoich dochodów i wydatków oraz powiedz, ile realnie możesz zapłacić.
 • Być może będziesz musiał uiścić opłatę sądową w wysokości 50 GBP.
 • Jeśli Twoja oferta zostanie odrzucona, sąd zadecyduje o kwocie, jaką musisz zapłacić.

 

  JEŚLI GROZI CI KOMORNIK:

 

 • Osoba lub firma, której jesteś winien pieniądze, może skorzystać z usług komornika, aby odebrać pieniądze.
 • Wierzyciele musza wystąpić do sądu o „nakaz”, który da komornikowi prawo do odwiedzenia Twojego domu
 • Będziesz mieć 7 dni na zapłatę przed ich wizytą.
 • Możesz powstrzymać komornika przed wizytą, wypełniając formularz wniosku N245.
 • Powiedz w formularzu, w jaki sposób spłacisz pieniądze – na przykład płatności tygodniowe lub miesięczne.
 • Jeśli Twoja oferta zostanie zaakceptowana, nakaz zostanie wstrzymany.
 • Jesli posiadasz inne dlugi, mozesz skorzystac z umowy IVA lub oglosic bankructwo- zatrzyma to dalsze postepowanie komornicze.

 

  JEŚLI MASZ INNE WYROKI LUB DŁUGI:

 

 • Jeśli masz przeciwko tobie inne orzeczenie, możesz spłacić wszystkie swoje długi sądowi w formie jednorazowej płatności tygodniowej lub miesięcznej.
 • Dzięki temu ludzie nie będą podejmować działań przeciwko tobie
 • Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy łączne długi nie przekraczają 5000 GBP.
 • Musisz wypełnić wniosek o wydanie nakazu administracyjnego (N92).
 • Możesz zostać aresztowany, jeśli nie zapłacisz długów karnych, takich jak grzywny lub mandaty.
 • Zwykle nie musisz otwierać drzwi komornikowi ani go wpuszczać.
 • Komornicy nie mogą wejść do Twojego domu siłą, na przykład przepychając się obok ciebie
 • Jeśli obecne są tylko dzieci poniżej 16 roku życia lub osoby szczególnie wrażliwe (na przykład niepełnosprawne)między 21:00 a 6:00 przez wszystko oprócz drzwi
 • Komornicy sądowi mogą wtargnąć do Twojego domu, aby pobrać niezapłacone grzywny, podatek dochodowy lub opłatę skarbową, ale tylko w ostateczności.
 • Jeśli nie wpuścisz komornika lub zgodzisz się zapłacić moze zabrać rzeczy spoza domu, na przykład samochód
 • Jeśli wpuścisz komornika, ale mu nie zapłacisz, może on zabrać część Twoich rzeczy. Komornik moze sprzedawać przedmioty, aby spłacić długi i opłacić swoje opłaty.

Jeśli jesteś osobą wrażliwą (na przykład masz problemy ze zdrowiem psychicznym lub jesteś poważnie chory), możesz uzyskać dodatkowy czas na dokonanie płatności lub uzyskanie porady dotyczącej zadłużenia.

 

SPRAWDŹ TOŻSAMOŚĆ KOMORNIKA:

 

Zanim wpuścisz komornika do zabrania swoich rzeczy lub zapłacisz im, poproś o:

 • z jakiej firmy pochodzą
 • numer telefonu kontaktowego
 • szczegółowy podział należnej kwoty

Możesz poprosić o dowód tożsamości i upoważnienia komornika, nawet jeśli był on wcześniej odwiedzany – na przykład poproś go o włożenie go do skrzynki na listy lub pokazanie go w oknie.

Wszyscy komornicy muszą mieć zaświadczenie, chyba że są zwolnieni z podatku lub nie są z kimś, kto je posiada.

Każdy, kto twierdzi, że jest komornikiem a nie jest, popełnia oszustwo.

Aby sprawdzić tożsamość komornika, dowiedz się, jakiego rodzaju jest komornikiem na podstawie dowodu tożsamości, a następnie:

Sprawdź rejestr certyfikowanych komorników, jeśli twierdzą, że są uprawnionymi komornikami (jeśli masz pytania, skontaktuj się z centrum biznesowym sądu okręgowego)

Sprawdź listę, jeśli mówią, że są komornikami sądowymi

Skontaktować się z sądem, który ich wysłał, jeśli twierdzi, że jest komornikiem sądu okręgowego, komornikiem sądu rodzinnego lub cywilnym komornikiem

Jeśli twierdzą, że są Zatwierdzonym agentem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów, sprawdź, czy pochodzą z jednej z następujących firm:

dowód tożsamości, taki jak odznaka, dowód osobisty lub zaświadczenie organu ścigania

  • Compliant Data-Led Engagements & Resolutions (CDER) Group
  • Marston Holdings Limited
  • Excel Civil Enforcement Limited
  • Swift Credit Services Limited

 

PŁACENIE KOMORNIKOWI:

Komornikowi zapłacisz na wyciągnięcie ręki – nie musisz wpuszczać go do swojego domu.

 • Upewnij się, że otrzymałeś pokwitowanie potwierdzające, że zapłaciłeś.
 • Jeśli nie możesz od razu zapłacić wszystkich pieniędzy, porozmawiaj z komornikiem, w jaki sposób możesz zwrócić pieniądze
 • Zaproponuj płatność tygodniową lub miesięczną, na jaką Cię stać.

Komornik nie musi akceptować Twojej oferty.

 

             

CO KOMORNICY MOGĄ, A CZEGO NIE MOGĄ WZIĄĆ:

Jeśli wpuścisz komornika do swojego domu, może on zabrać część Twoich rzeczy na sprzedaż.

Komornicy mogą zabrać przedmioty luksusowe, na przykład telewizor lub konsolę do gier.

Nie mogą wziąć:

 • rzeczy, których potrzebujesz, takie jak ubrania, kuchenka lub lodówka
 • narzędzia robocze i sprzęt, których łączna wartość nie przekracza 1350 GBP
 • rzeczy należące do kogoś innego, na przykład komputer partnera
 • Będziesz musiał udowodnić, że czyjeś dobra nie należą do Ciebie.