Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

Administration Order

Uncategorised

Co to jest Administration Order?

 

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i nie jesteś w stanie spłacić swoich wierzycieli (osób, którym jesteś winien pieniądze), postępowanie administracyjne może Ci pomóc.

 

Postępowanie administracyjne pozwala Ci płacić miesięcznie kwotę, którą stać Cię na wpłacenie do sądu, aby pokryć wszystkie Twoje długi.

• W pewnych okolicznościach sąd może wydać nakaz zapłaty niższej sumy niż całkowitej, którą jesteś winien (tzw. ‘nakaz składkowy’). Może to być uzasadnione, jeśli jest jasne, że nie będziesz w stanie spłacić swoich długów w całości w rozsądnym okresie (np. trzy lata). Możesz poprosić sąd o rozpatrzenie tego, korzystając z pola C w formularzu wniosku – ale ostateczna decyzja należy do sądu.

• Sąd podzieli Twoją miesięczną wpłatę między Twoich wierzycieli (proporcjonalnie do wielkości każdego długu).

• Sąd zarządza Twoimi długami i bezpośrednio komunikuje się z Twoimi wierzycielami. • Podczas gdy postanowienie jest w mocy, żaden z wierzycieli wymienionych w Twoim wniosku lub w harmonogramie do postanowienia nie może próbować egzekwować długu ani próbować czynić Cię bankrutem (niewypłacalnym) bez wcześniejszego pytania o zgodę sądu.

• Nie będziesz musiał płacić opłaty przy składaniu wniosku. Ale, jeśli postanowienie zostanie wydane, sąd odliczy sumę za swoje koszty od każdej z Twoich wpłat. Obecnie wynosi to 10 pensów od każdego funta wpłaconego. Na przykład, jeśli płacisz 20 funtów miesięcznie, 2 funty zostaną wpłacone do sądu. Inaczej mówiąc, jeśli ogólna suma Twoich wpłat wyniesie 2000 funtów, zapłacisz dodatkową sumę 200 funtów do sądu przez okres obowiązywania postanowienia.

 

Jakie sa warunki kwalifikacji ?

 

Aby zakwalifikować się do postępowania administracyjnego
• Musisz mieć dwa lub więcej niespłaconych długów. Przynajmniej jeden z długów musi być wyrokiem sądu okręgowego lub sądu okręgowego.
• Łączne zadłużenie, jakie masz na liście wierzycieli, nie może przekraczać 5000 funtów.
Jeśli spełniasz te warunki, możesz zakwalifikować się do postępowania administracyjnego. Jeśli nie spełniasz wymagań lub sądzisz, że możesz się zakwalifikować, ale potrzebujesz dodatkowej porady, skontaktuj się z lokalnym biurem porad obywatelskich, centrum doradztwa finansowego lub centrum porad prawnych.

 

Co sie dzieje po zlozeniu wniosku?

 

Sąd oceni Twoje dochody i wydatki oraz rozważy Twoją propozycję przed ustaleniem stawki płatności. Zazwyczaj będzie to miało miejsce bez konieczności przeprowadzania rozprawy, a Ty i Twoi wierzyciele będziecie mieli 16 dni na zgłoszenie wszelkich zastrzeżeń do sądu.

• Jeśli nie będzie żadnych zastrzeżeń, sąd wyda nakaz zgodny z propozycją sądu. Będziesz poinformowany, w jaki sposób i kiedy płacić sądowi.

• Jeśli Ty lub którykolwiek z Twoich wierzycieli zgłosi zastrzeżenia, lub sąd będzie miał trudności w ustaleniu stawki płatności, otrzymasz zawiadomienie o konieczności stawienia się na rozprawę przed sędzią okręgowym.

• Wierzyciel może sprzeciwić się uwzględnieniu swojego długu w postępowaniu administracyjnym. Jeśli sąd się zgodzi, wierzyciel nie będzie mógł podjąć działań przeciwko Tobie osobno w celu odzyskania długu bez wcześniejszego pytania o zgodę sądu.

• Jeśli jesteś zatrudniony, sąd może nakazać pracodawcy przekazywanie potrąceń bezpośrednio z Twoich zarobków do sądu. Nazywa się to nakazem potrąceń z wynagrodzenia. Jeśli masz coś przeciwko temu, musisz zaznaczyć pole w części C. Musisz podać dobre powody sprzeciwu. Sąd może wydać wstrzymany nakaz potrąceń z wynagrodzenia. Oznacza to, że dopóki regularnie płacisz w ramach postępowania administracyjnego, pracodawca nie będzie proszony o potrącenia z Twoich zarobków. Ale jeśli nie regulujesz płatności, sąd może przekazać nakaz pracodawcy bez wcześniejszego informowania Ciebie.

• Jeśli zostanie wydane postanowienie administracyjne, zostanie zarejestrowane w Rejestrze Wyroków, Nakazów i Kar. To utrudni Ci uzyskanie kredytu. Po spłaceniu postanowienia możesz poprosić sąd o oznaczenie wpisu w rejestrze jako zaspokojony i o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego płatność. Będziesz musiał uiścić opłatę za to.

• Wyroki sądów okręgowych uwzględnione na liście wierzycieli mogą być zarejestrowane osobno. Personel sądowy będzie w stanie powiedzieć Ci, jak oznaczyć zaspokojone te wpisy w rejestrze.

 

 

Link do aplikacji i sciagniecia formy znajdziesz tutaj  N92