Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

Interim Order

Uncategorised

 

Co to jest Interim Order?

 

Interim order stanowi tymczasowe zawieszenie wszelkich działań prawnych podejmowanych przez wierzycieli. W tym okresie ,wierzyciele nie moga podjęc działań prawnych w celu odzyskania swoich długów. Np.takich jak wnioskowanie o upadłość dłużnika.

Czas na przedstawienie propozycji układu: Dłużnikowi przysługuje określony okres, w trakcie którego może przedstawić propozycję układu w sprawie swoich długów. Ten układ to często IVA, czyli formalna umowa między dłużnikiem, a wierzycielami. Umowa ta pozwala na spłate części długu w określonym okresie.

Ochrona sądowa: Interim order oferuje dłużnikowi ochronę przed postępowaniami sądowymi podczas pracy nad propozycją. Pozwala mu negocjować z wierzycielami i przedstawiać realny plan spłaty.

Jednak warto zauważyć, że sukces postępowania upadłościowego, w tym zaproponowanego układu, zależy ostatecznie od zgody wierzycieli. Jeśli wierzyciele zgodzą się na proponowany układ, dłużnik może uniknąć upadłości i pracować nad spłatą swoich długów zgodnie z warunkami IVA.

Użycie interim order w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych odzwierciedla ramy prawne, które dążą do zachowania równowagi między interesami dłużników a wierzycieli, jednocześnie dając osobom możliwość radzenia sobie z trudnościami finansowymi i unikania pełnej upadłości, jeśli to możliwe.

 

Jak złożyć wniosek o interim order?

 

Składanie wniosku w kontekście postępowań upadłościowych zazwyczaj wiąże się z procesami prawnymi i powinno być dokonywane przy wsparciu licencjonowanego praktyka ds. upadłości lub profesjonalnego prawnika. Poniżej przedstawiamy ogólne kroki, które mogą być zaangażowane w składanie wniosku o interim order w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych:

  1. Zasięgnij porady profesjonalisty: Przed złożeniem wniosku  zaleca się zasięgnięcie porady od praktyka ds. upadłości lub adwokata. Poniewaz oni mogą ocenić Twoją sytuację finansową, wyjaśnić dostępne opcje i poprowadzić Cię przez proces.
  2. Określ uprawnienia: Interim order nie jest dostępny dla każdego. Istnieją kryteria uprawniające, a mogą się różnić w zależności od konkretnej procedury upadłościowej. Na przykład, jeśli rozważasz Indywidualną Umowę Dobrowolną (IVA), zazwyczaj musisz udowodnić regularne dochody i posiadać długi niezabezpieczone.
  3. Wybierz odpowiednią procedurę upadłościową: W zależności od Twoich okoliczności, Ty i Twój doradca zdecydujecie, która procedura upadłościowa jest najbardziej odpowiednia. Może to być IVA, Porządek Uwolnienia od Długu (DRO) lub inna procedura.
  4. Przygotuj wniosek: Twój praktyk ds. upadłości lub prawnik pomoże Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do wniosku. Może to obejmować informacje na temat Twojej sytuacji finansowej, zaproponowanego planu spłaty i ewentualnych niezbędnych dowodów.
  5. Złóż wniosek do sądu: Wniosek wraz z dokumentami wsparcia jest składany do odpowiedniego sądu. Sąd przejrzy wniosek i dostarczone informacje.
  6. Rozprawa sądowa: W niektórych przypadkach może być konieczna rozprawa sądowa w celu ustalenia, czy przyznać interim order. W trakcie rozprawy Ty lub Twój przedstawiciel możecie musieć przedstawić swoją sprawę i odpowiedzieć na ewentualne pytania sądu.
  7. Przyznany interim order: Jeśli sąd jest zadowolony z przedstawionych informacji, może przyznać nakaz. Ten nakaz zapewnia Ci tymczasową ochronę przed działaniami wierzycieli.
  8. Zaproponuj formalny układ: Podczas gdy interim order jest w mocy, zazwyczaj masz określony czas, w trakcie którego musisz zaproponować formalny układ swoim wierzycielom.

W podsumowaniu, pamiętaj, że konkretne kroki i wymagania mogą się różnić w zależności od rodzaju procedury upadłościowej i jurysdykcji. Ważne jest ściśle współpracować z wykwalifikowanym profesjonalistą, który może dostarczyć spersonalizowanej porady i wsparcia w trakcie całego procesu.