Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

Ograniczenia związane z ogłoszeniem bankructwa w Anglii i Walii

Uncategorised

Jeśli jesteś bankrutem, a nadzorca sądowy uważa, że byłeś nieuczciwy lub ponosisz winę za powstanie swoich długow, sąd może nałożyć na ciebie tzw. nakaz ograniczeń bankructwa (BRO).

Twoje bankructwo już narzuca ograniczenia na to, co możesz robić przez określony czas. BRO wydłuża ten okres ograniczeń od 2 do 15 lat i poddaje cię dodatkowym ograniczeniom.

 

 

1.Dlaczego możesz otrzymać BRO?                                       

 • Przepisanie majątku lub sprzedaż  za mniej niż jego wartość
 • Płacenie niektórym wierzycielom w preferencyjnej kolejności
 • Pożyczanie pieniędzy, których wiesz, że nie będziesz w stanie spłacić
 • Zaniedbywanie swojego biznesu, przez co twoje długi rosną
 • Brak współpracy z nadzorcą sądowym
 • Zachowanie oszukańcze, np. podanie fałszywych danych w celu uzyskania kredytu

To nie jest pełna lista. Jakiekolwiek nieuczciwe lub winne zachowanie może prowadzić do nałożenia BRO. Sąd może rozważać zachowanie, które miało miejsce przed lub po wydaniu twojego rozkazu bankructwa.

Bycie bankrutem po raz drugi w ciągu sześciu lat również jest sprawą do rozważenia, ale samo w sobie nie jest wystarczającym powodem do zastosowania BRO.

Fakt, że popełniłeś jedno z tych czynów, nie oznacza automatycznie, że ​​będziesz podlegał BRO, ale oznacza to, że nadzorca sądowy musi zbadać zachowanie i zdecydować, czy publiczność potrzebuje ochrony.

 

2. Jak dowiesz się o BRO?

Nadzorca sądowy musi wystąpić do sądu o nałożenie BRO przed twoim zwolnieniem, chyba że mają zgodę sądu na złożenie wniosku później.

Napiszą do ciebie, jeśli planują wystąpić o nałożenie BRO i dlaczego, chyba że do twojego zwolnienia pozostało mniej niż 6 tygodni.

 

3. Jak odpowiedzieć ?

Masz 21 dni na odpowiedź na ten list dotyczący twojego zachowania.

Jeśli przyjmujesz zarzuty przeciwko sobie, możesz zaoferować zawarcie porozumienia o ograniczeniach bankructwa (BRU). BRU ma ten sam skutek prawny co BRO, ale nie musisz iść do sądu. Ponieważ przyjmujesz stawiane ci zarzuty, okres BRU może być krótszy niż w przypadku, gdyby sąd nałożył BRO. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, które mogą wyjaśnić twoje zachowanie, możesz poinformować nadzorcę sądowego, ponieważ może to dodatkowo skrócić okres.

Jeśli nie odpowiesz nadzorcy sądowemu w ciągu 21 dni, lub pozostało mniej niż 6 tygodni do twojego zwolnienia, zaplanuje przesłuchanie sądowe, aby rozpatrzyć twoją sprawę. Otrzymasz szczegóły sprawy i datę przesłuchania. Poproszono cię o potwierdzenie odbioru i to, co zamierzasz zrobić na formularzu, który powinieneś odesłać do sądu w ciągu 14 dni. Jeśli nie zrobisz tego, to nadal możesz uczestniczyć w przesłuchaniu, ale nie możesz w nim brać udziału bez zgody sądu.

Jeśli chcesz zakwestionować przeciwko tobie stawiane zarzuty, masz 28 dni od otrzymania zawiadomienia o przesłuchaniu, aby przedstawić swoje dowody sądowi. Nadzorca sądowy może przedstawić dodatkowe dowody w odpowiedzi na to. Sąd weźmie pod uwagę wszystkie dowody.

Możesz nadal sugerować zawarcie BRU w tym czasie lub w dowolnym momencie do przesłuchania. Jeśli BRU zostanie zaakceptowane przed datą przesłuchania, nadzorca sądowy zwróci się do sądu o odwołanie (anulowanie) przesłuchania. Nadzorca sądowy poinformuje cię, kiedy to zrobi.

Na przesłuchaniu sąd rozpatrzy twoją sprawę, nawet jeśli cię tam nie będzie, i zdecyduje, czy nałożenie BRO jest odpowiednie.

 

4. Co się dzieje po nałożeniu BRO lub BRU ?

Otrzymasz kopię BRO lub BRU.

Po nałożeniu BRO lub BRU twoi  wierzyciele  zostana o tym poinformowani

Ponadto, szczegóły twojego BRO lub BRU:

 • zostaną umieszczone w Indywidualnym Rejestrze Niewypłacalności
 • dodatkowe informacje na temat BRO/BRU zostaną wyświetlone na Bankruptcy Restrictions Search Facility przez 3 miesiące – po tym czasie publiczność nadal może wnioskować o szczegóły dotyczące nadużyć
 • mogą zostać ogłoszone w komunikacie prasowym

Możesz znaleźć je na stronie https://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register.

 

5. Ograniczenia BRO i BRU

Ograniczenia BRO i BRU obejmują zasady, których musisz przestrzegać, gdy zostaniesz ogłoszony bankrutem, oraz inne dodatkowe zasady. Na przykład nie wolno ci:

 • pełnić funkcji dyrektora firmy ani zakładać, zarządzać ani promować firmy bez zgody sądu
 • prowadzić działalności pod inną nazwą, nie informując ludzi, z którymi prowadzisz interesy, o nazwie (lub stylu działania), w którym zostałeś ogłoszony bankrutem
 • próbować pożyczyć więcej niż £500 bez informowania o ograniczeniach
 • być opiekunem fundacji charytatywnej
 • być opiekunem wielu programów emerytalnych
 • pracować na różnych stanowiskach w edukacji, takich jak członek rady szkoły
 • pracować na różnych stanowiskach lub zawierać określone umowy w branży zdrowotnej
 • pełnić różne funkcje w niektórych organach publicznych lub podobnych organizacjach

 

Istnieje wiele innych ograniczeń; bardziej szczegółową listę ograniczeń można znaleźć na stronie GOV.UK, wyszukując dokument pt. “Dodatkowe efekty nakazu ograniczeń bankructwa lub porozumienia”. Aby sprawdzić, czy BRO/BRU uniemożliwiają ci zostanie wybranym na, lub pozostanie w, określonym stanowisku lub funkcji, powinieneś przeczytać naszą listę oraz zasięgnąć porady ustanowionego lub upoważnionego organu. W niektórych przypadkach możesz być w stanie wykonywać te funkcje za zgodą właściwego organu. Linia informacyjna Insolvency Service może również to sprawdzić, ale jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z porady prawnej.