IVA (Individual Voluntary Arrangement)

Dla osób zmagających się że spłata zadłużeń w Anglii dostępnym rozwiązaniem jest umowa IVA. Jest to prawnie wiążącą umowa, która umożliwia spłatę zadłużenia jedną miesięczną rata, dostosowaną do sytuacji finansowej dłużnika.

Na podstawie analizy budżetu domowego ustala się wysokość miesięcznych przychodów oraz wydatków a takze wysokość środków dostępnych dla wierzycieli.

Długi zostają spłacone jedną niską ratą, w ustalonym okresie czasu, którym zwykle jest 60 miesięcy. W umowie IVA wszelkie zadłużenia zostają uwzględnione,a wierzyciele nie mogą żądać spłat zadłużeń poza umową. Wierzyciele mają też obowiązek zaprzestania kontaktu z dłużnikiem.

Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby zatrudnione, samozatrudnione, otrzymujące benefity , jak również właściciele domów. Z umowy IVA mogą skorzystać również osoby, które regularnie co miesiąc spłacają swoje należności wobec wierzycieli (nie trzeba mieć zaległości w spłatach zadłużeń, aby móc skorzystać z umowy IVA).

  Natychmiastowa pomoc!

Jeśli uważasz, że umowa IVA jest dla
Ciebie najlepszą opcja spłaty zadłużeń i chciałbyś się dowiedzieć, czy kwalifikujesz się na powyższe rozwiązanie oraz szczegółowo omówić proces, skontaktuj się z nami, wypełniając wniosek lub dzwoniąc do naszego biura 0141 348 7900.

IVA - Dobrowolne Porozumienie Z Wierzycielam

Individual Voluntary Arrangement (IVA)

  • Individual Voluntary Arrangement-dobrowolne porozumienie z wierzycielami w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.
  • Jest to prawnie wiążąca umowa, pozwalająca na spłatę wszystkich długów jedną miesięczna rata, dostosowana do możliwości finansowych osoby zadłużonej.
  • Czas trwania umowy to zwykle 60 miesięcy
  • Po akceptacji umowy przez wierzycieli, wszelkie odsetki oraz oprocentowanie zostają zamrożone.
  • Po zapłaceniu ostatniej raty, reszta zadłużenia zostaje prawnie umorzona.
  • Wierzyciele zaprzestają kontaktu z dłużnikiem podczas trwania umowy i po jej zakończeniu.
  • Rata obliczana jest na podstawie możliwości finansowych osoby wnioskującej, tak aby przede wszystkim pozostało wystarczająco środków na zapłacenie bieżących rachunków oraz normalne utrzymanie.
  • Długi, które można uwzględnić to: kredyty w banku, karty kredytowe, overdraft, pożyczki, szybkie pożyczki, zaległe rachunki, dług za council tax, dług w HMRC.
  • O umowie nie dowiaduje się pracodawca ani landlord.

Umowa IVA jest przygotowywana oraz prowadzona przez tzw.Insolvency Practitioner. Peace of Mind Group posiada swojego Insolvency Practitioner w zespole i tym samym przeprowadza umowy IVA samodzielnie. Nie jesteśmy pośrednikiem wysyłającym sprawy do innych firm. Nasza opieka nad klientem trwa od samego początku poprzez doradzenie odpowiedniej opcji, podpisaniu umowy, jak również prowadzeniu sprawy przez cały okres jej trwania. Usługa ta dla ułatwienia oferowana jest w języku polskim