Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

Bankructwo od A-Z

Uncategorised

Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich długów, istnieją różne rozwiązania, które mogą pomóc, począwszy od rozwiązań nieformalnych, takich jak kredyt konsolidacyjny lub Debt Management Plan, po rozwiązania formalne, takie jak Debt Relief Order, Individual Voluntary Arrangement (IVA) lub bankructwo.

 

Jednym ze sposobów radzenia sobie z zadłużeniem jest bankructwo.

Bankructwo może być opcją, którą niektórzy wybierają jako rozwiązanie problemu zadłużenia. W niektórych przypadkach bankructwo może być ogłoszone przez wierzycieli – czyli osoby lub organizacje, którym jesteś winien pieniądze – mogą ubiegać się o uczynienie Cię bankrutem, mimo że nie jest to Twój wybór.

Naszym zadaniem, podczas konsultacji z Tobą, jest omówić wszelkie obawy, fakty i cechy upadłości, aby pomóc Ci zrozumieć, czy może to być dla Ciebie właściwy czy niewłaściwy sposób wyjścia z długów.

Poniżej przedstawiamy przydatny przegląd i definicje terminów, które często można usłyszeć w kontekście bankructwa w Wielkiej Brytani.

 

 

 

A

Adjudicator

Urzędnik rządowy pracujący dla Insolvency Service, którego rolą jest przeglądanie wniosków o upadłość i decydowanie, czy można ogłosić upadłość. Adjudicator nie jest sędzią, ale może wydać nakaz upadłości jak sędzia.

 

Assets – majątek/aktywa

Wszystko, co posiadasz lub w czym masz udział finansowy. Obejmuje to dom lub mieszkanie, jeśli jesteś ich właścicielem. Obejmuje to również Twój samochód i wszelkie pieniądze, które mogą być Ci należne, w tym roszczenia o odszkodowanie. Twoje aktywa mogą zostać sprzedane w celu spłacenia długów w ramach upadłości. Niektóre aktywa mogą być zwolnione ze sprzedaży, w tym podstawowe rzeczy, takie jak sprzęt gospodarstwa domowego, meble, pościel, ubrania i narzędzia/sprzęt potrzebny do pracy.

 

B

Bankruptcy Order – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowienie wydane przez Sąd lub Adjudicatora, stwierdzające, że dana osoba została postawiona w stan upadłości.

 

Bankruptcy restrictions – Ograniczenia upadłościowe

Są to rzeczy, których nie wolno robić w przypadku bankructwa, w tym pożyczać £500 lub więcej bez informowania pożyczkodawcy o bankructwie, prowadzić lub zarządzać firmą (LTD) lub pracować jako syndyk.

 

Jeśli jesteś samozatrudniony lub zamierzasz rozpocząć własną działalność gospodarczą (sole trader), musisz używać tego samego nazwiska (nazwisk), na które wydano nakaz upadłości. Lub musisz wyraźnie pokazać tę nazwę we wszelkiej korespondencji, fakturach lub reklamach. Złamanie tych ograniczeń jest przestępstwem i może być ścigane.

 

Ograniczenia trwają do końca bankructwa (discharge), co zwykle następuje po 12 miesiącach. Ograniczenia mogą jednak zostać przedłużone po zakończeniu upadłości, jeśli nie wykonujesz swoich obowiązków jako bankrut lub jeśli okaże się, że działałeś nieostrożnie lub nieuczciwie. Ograniczenia zostaną przedłużone poprzez podpisanie przez Ciebie umowy o przedłużeniu ograniczeń upadłościowych lub wydanie przez sąd nakazu ich przedłużenia.

 

C

Citizens Advice

Sieć niezależnych organizacji charytatywnych oferujących bezpłatne i poufne porady, udzielane osobiście, przez internet lub telefonicznie. Oferują one porady, które pomogą Ci dokonać właściwych wyborów w kwestii radzenia sobie z problemami finansowymi.

 

Creditor – Wierzyciel

Osoba, firma lub inny podmiot, któremu jesteś winien dług, w tym pewne długi należne w przyszłości. W przypadku bankructwa, Syndyk zawiadamia Twoich wierzycieli o Twoim bankructwie. Jeśli posiadasz wystarczający majątek, syndyk dokona płatności z tego majątku na rzecz Twoich wierzycieli.

 

Credit rating – Ocena kredytowa

System punktowy, którego używają kredytodawcy, aby ustalić jak wiarygodny jesteś w spłacaniu pieniędzy. Bankructwo wpływa na Twoją ocenę kredytową. Pozostanie on w Twoich aktach kredytowych przez sześć lat od momentu wydania postanowienia o upadłości. Trzy główne brytyjskie agencje kredytowe to Equifax, Experian i TransUnion. Na ocenę kredytową danej osoby mogą również wpłynąć inne środki związane z niewypłacalnością, takie jak Individual Voluntary Arrangements (IVAs), Bankruptcy Restriction (BRUs/BROs) oraz Debt Relief Restriction Orders (DRRUs/DRROs). W tych przypadkach, Twoje dane znajdują się w Individual Insolvency Register do czasu ich zakończenia.

 

D

Discharge – zwolnienie

Oficjalne zwolnienie z ograniczeń związanych z upadłością i z większości długów. Zazwyczaj zostaje się zwolnionym po 12 miesiącach. Discharge kończy ograniczenia upadłościowe, chyba że podlegasz nakazowi ich przedłużenia Jednakże aktywa, które posiadałeś w momencie ogłoszenia upadłości lub które zostały zgłoszone przez syndyka podczas upadłości, mogą być nadal wykorzystane do spłaty długów po zakończeniu upadłości.

 

E

Equity – wartość majątku netto

Wartość nieruchomości, którą posiadasz po odliczeniu wszelkich zabezpieczonych długów (takich jak hipoteka). Jeśli jesteś współwłaścicielem domu, kapitał własny jest zazwyczaj dzielony pomiędzy współwłaścicieli. Twój udział w domu będzie częścią masy upadłościowej i może być wykorzystany do spłacenia wierzycieli.

 

F

Frozen bank account – Zamrożone konto bankowe

Po ogłoszeniu upadłości, Twoje konta bankowe najprawdopodobniej zostaną zamrożone przez bank. Nie będziesz mógł uzyskać dostępu do pieniędzy na swoim koncie bankowym, jeśli jest ono zamrożone. Dzieje się tak dlatego, że wszelkie pieniądze na koncie mogą być aktywem i mogą być zażądane przez syndyka. Powiernik może poprosić bank o wydanie pieniędzy na Twoje codzienne potrzeby życiowe lub na rzecz drugiej osoby, jeśli macie wspólne konto. Bank może zatrzymać pieniądze, jeśli masz wobec niego inne długi.

 

H

Hearing for a bankruptcy order – Przesłuchanie w sprawie nakazu upadłości

W przeszłości, aby ogłosić bankructwo, trzeba było stawić się w sądzie. Od 2016 roku nie musisz już uczestniczyć w rozprawie i możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości online.

 

Twoi wierzyciele mogą złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku odbędzie się rozprawa sądowa, na którą powinieneś się stawić. Podczas rozprawy sędzia może wydać nakaz ogłoszenia upadłości.

 

I

Income Payments Agreement (IPA) – Porozumienie o płatnościach dochodowych

Płatność – zazwyczaj dokonywana co miesiąc – na poczet długów, jeśli zarabiasz wystarczająco dużo, by pozostały Ci pieniądze po opłaceniu podstawowych kosztów utrzymania. Możesz zostać poproszony o płacenie pieniędzy na poczet długów poprzez IPA, w trakcie i przez okres do trzech lat po ogłoszeniu upadłości.

 

Income Payments Order (IPO) – Nakaz spłaty dochodów

Nakaz sądowy dotyczący płatności na poczet długów (jeśli Cię na to stać) w czasie trwania Twojego bankructwa. Twój syndyk może wystąpić o IPO, jeśli nie możecie uzgodnić kwot płatności dla IPA (patrz IPA, powyżej). Sąd nie wyda jednak postanowienia o IPO, jeśli nie wystarczy Ci pieniędzy na zaspokojenie codziennych potrzeb. Jeśli otrzymasz IPO i nie będziesz w stanie wywiązywać się z płatności, syndyk może złożyć wniosek o przedłużenie upadłości.

 

Individual Insolvency Register (IIR) – Indywidualny Rejestr Upadłości

Individual Insolvency Register pokazuje szczegóły dotyczące osób, które są w formalnych planach spłaty zadłużenia (w tym bankructwo). Zawiera on również szczegóły dotyczące osób, które mają rozszerzone ograniczenia dotyczące upadłości lub ograniczenia dotyczące redukcji zadłużenia. Każdy może znaleźć rejestr upadłości w Internecie.

 

L

London Gazette/The Gazette

Bankructwa są publikowane w The Gazette. The Gazette jest połączeniem trzech publikacji: The London Gazette, The Belfast Gazette i The Edinburgh Gazette. Gazety są dziennikami urzędowymi. The Gazette składa się w dużej mierze z ustawowych ogłoszeń, gdzie istnieje prawny wymóg ogłaszania wydarzenia lub wniosków w The Gazette.

 

N

National Debtline

National Debtline jest organizacją charytatywną, która zapewnia bezpłatne, bezstronne i poufne porady dotyczące zadłużenia dla ludzi w Anglii, Szkocji i Walii. Można zadzwonić, porozmawiać przez Internet lub skorzystać z ich Cyfrowego Narzędzia Doradczego, aby uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą zadłużenia od ekspertów tej organizacji.

 

Nil tax Code – Zerowy Kod podatkowy

HMRC zastosuje “kod zerowego podatku” (który będzie widoczny jako NT na twoich danych płacowych), kiedy zbankrutujesz. To mówi twojemu pracodawcy, aby nie pobierał żadnego dodatkowego podatku dochodowego z twoich zarobków przez resztę roku podatkowego (kończącego się 5 kwietnia). Dodatkowe pieniądze w twoim wynagrodzeniu, które wynikają z tego faktu, mogą być zażądane przez syndyka, aby utworzyć część lub całość IPA lub IPO.

 

NT nie musi oznaczać dla Twojemu pracodawcy, że jesteś w stanie upadłości, ponieważ NT może być zastosowany z wielu powodów.

 

O

 

Official Receiver – Syndyk

Urzędnik państwowy zatrudniony w Insolvency Service i urzędnik sądowy, który będzie zarządzał przynajmniej pierwszym etapem Twojej upadłości. Syndyk nie udziela porad dotyczących zadłużenia, ale może :

 

zbierać i realizować aktywa dla wierzycieli po ogłoszeniu czyjejś upadłości,

dowiedzieć się o przyczynach niewypłacalności,

działać jako syndyk, jeśli nie wyznaczono prywatnego syndyka masy upadłościowej.

Osoba w stanie upadłości ma prawny obowiązek współpracować z Syndykiem.

 

P

Person at risk of violence (PARV) order – Nakaz dla osoby zagrożonej przemocą

Jeśli publikacja Twojego adresu naraża Cię na ryzyko przemocy, możesz złożyć wniosek do sądu o wydanie nakazu PARV (person at risk of violence). Twoje nazwisko będzie nadal publikowane, ale adres nie będzie. Możesz złożyć wniosek o wydanie nakazu PARV przed wydaniem postanowienia o upadłości.

 

Petition – Petycja

Wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości osoby przez jej wierzycieli. Wierzyciele mogą przedstawić sądowi wniosek o bankructwo osoby, która jest im winna £5,000 lub więcej.

 

R

Realise Assets – Realizacja aktywów

Oznacza to sprzedaż aktywów w celu pozyskania pieniędzy na spłatę długów wobec wierzycieli. Twój kurator zrealizuje Twój majątek w ramach swoich obowiązków związanych ze spłatą wierzycieli.

 

T

Trustee – kurator/ powiernik

Ktoś, kto zarządza upadłością. Aktywa przechodzą na powiernika, który zbiera je lub sprzedaje, aby dokonać płatności na rzecz wierzycieli. Syndyk (Oficia Receiver) może działać jako powiernik, ale powiernikami mogą być również praktycy upadłościowi z sektora prywatnego – zazwyczaj księgowi lub prawnicy – którzy są upoważnieni przez organ regulacyjny. Osoba w stanie upadłości ma prawny obowiązek współpracy z syndykiem.

 

V

Vested assets – Aktywa nabyte

Aktywa, które należały do Ciebie, ale których własność przeszła teraz na Twojego syndyka. Nie obejmują one zwolnionych z opłat rzeczy, które są potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego i codziennego życia.

 

Pamiętaj: Ważne jest, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o rozwiązaniu problemu zadłużenia skorzystać z bezpłatnej porady.