Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

Co to jest historia kredytowa? (Credit Score )

Uncategorised

Twoja historia kredytowa jest miarą Twojej zdolności do spłaty długów i wykazanej odpowiedzialności w ich spłacie. Jest ona zapisana w raporcie kredytowym.

 

 

Raport kredytowy zawiera informacje o liczbie i rodzajach kont kredytowych, o tym, jak długo każde z nich było otwarte, o kwotach zadłużenia, o kwocie dostępnego kredytu, o tym, czy rachunki były płacone na czas, oraz o liczbie ostatnich zapytań o kredyt. Raport kredytowy zawiera również informacje o tym, czy ogłaszałeś bankructwo, masz windykację lub wyroki.

 

Wszyscy konsumenci mają zagwarantowany dostęp do swojej historii kredytowej (poprzez raport kredytowy – credit check i mogą otrzymać jeden bezpłatny raport kredytowy z każdego biura kredytowego rocznie. Można go uzyskać na zatwierdzonej przez rząd stronie internetowej AnnualCreditReport.com. Historię kretytową można również sprawdzić na darmowych stronach: totallymoney.com czy creditkarma.co.uk

 

Co to jest ocena kredytowa (credit score)?

 

Historia kredytowa to zapis twojej zdolności do spłaty długów i wykazanej odpowiedzialności w ich spłacaniu.

Raport kredytowy zawiera informacje o liczbie i rodzajach kont kredytowych, jak długo każde z nich było otwarte, kwotach zadłużenia, kwocie dostępnego kredytu, czy rachunki były płacone na czas oraz liczbie ostatnich zapytań o kredyt.

Posiadanie dobrej historii kredytowej wiąże się z nagrodami, takimi jak niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych i ubezpieczeń samochodowych.

 

Dlaczego historia kredytowa jest ważna?

 

Potencjalni wierzyciele – tacy jak kredytodawcy hipoteczni i firmy obsługujące karty kredytowe – korzystają z informacji zawartych w historii kredytowej, aby zdecydować, czy udzielić Ci kredytu. Informacje zawarte w historii kredytowej są również wykorzystywane do obliczania Twojej oceny *FICO. Kiedy kredytodawcy sprawdzają Twoją historię kredytową, oceniają kilka różnych czynników: ostatnie działania, długość okresu, w którym konta kredytowe były otwarte i aktywne oraz wzorce i regularność spłat w dłuższym okresie czasu.

 

Dobra historia kredytowa

 

Zasadniczo, posiadanie dobrej historii kredytowej oznacza płacenie rachunków na czas i nie posiadanie dużego zadłużenia. Ułatwia to otrzymanie kart kredytowych, daje lepsze możliwości wyboru kredytu i oferuje niższe stopy procentowe.

 

Najlepszym sposobem na utrzymanie dobrego raportu kredytowego jest płacenie wszystkich swoich rachunków w całości każdego miesiąca. Powinieneś mieć nie więcej niż trzy lub cztery karty kredytowe, utrzymywać ich salda na niskim poziomie, mieć je przez długi okres czasu i nigdy nie używać więcej niż 30% swojego dostępnego kredytu. Ponadto, regularnie sprawdzaj swoje raporty kredytowe i bądź konsekwentny w poprawianiu wszelkich błędów, które w nich znajdziesz.

 

Zła historia kredytowa

 

Osoby ze złą historią kredytową nie płacą zobowiązań na czas i utrzymują spore zadłużenie.

Czynniki, które przyczyniają się do złej historii kredytowej, to m.in. opóźnienia w płatnościach lub ich brak, nadmierne korzystanie z kart kredytowych, ubieganie się o wiele kredytów w krótkim czasie, a także poważne wydarzenia finansowe, takie jak bankructwo, przejęcie, przejęcie własności, obciążenie i uregulowanie rachunków. Zły kredyt może prowadzić do trudności w uzyskaniu pożyczek i kart kredytowych, niskich limitów kredytowych z wysokim oprocentowaniem, płacenia kaucji za takie rzeczy jak telefony komórkowe lub wynajem mieszkań i samochodów, a także bycia obciążonym wyższymi składkami na ubezpieczenie samochodu.

Brak historii kredytowej

 

Potencjalni kredytobiorcy, którzy nie mają historii kredytowej – na przykład młodzi ludzie w wieku studenckim – mogą mieć trudności z uzyskaniem zgody na znaczne finansowanie lub wynajem. Właściciele mogą odmówić wynajęcia mieszkania kandydatowi, który nie ma historii kredytowej, potwierdzającej jego zdolność do terminowego dokonywania płatności.

 

Historię kredytową można stworzyć na kilka sposobów, w tym zaciągając niewielką pożyczkę osobistą lub ubiegając się o kartę kredytową z niewielkim dostępnym saldem. W ten sposób można zademonstrować, jak dobrze można zarządzać kredytem w ograniczonym zakresie przed zaciągnięciem większego zadłużenia. Możesz również otworzyć wspólną kartę kredytową z kimś, kto ma dobrą historię kredytową lub otworzyć zabezpieczoną kartę kredytową, która jest zabezpieczona kwotą pieniędzy umieszczoną na koncie oszczędnościowym.

 

Jak poprawić swoją historię kredytową?

 

Możliwe jest wyczyszczenie złej historii kredytowej, jeśli spłacisz wszystkie swoje długi i nie weźmiesz pożyczki, karty kredytowej lub innej formy finansowania przez kilka lat. Okres ten może wynosić siedem lub dziesięć lat. Nawet kredytobiorcy, którzy mieli wcześniej bogatą historię kredytową, mogą skutecznie zacząć od nowa, jeśli wystąpią tak długie przerwy. Potencjalnie szybszym rozwiązaniem jest zatrudnienie firmy zajmującej się naprawą pomoca w splacie kredytów poprzez dostepne plany splaty zadluzen jak IVA lub Trust Deed. Po zakonczenie prawnego porozumienia splaty zadluzen, historia kredytowa zostaje oczyszczona i można odbudować się ponownie.

 

 

*Co to jest FICO score?

Ocena FICO jest oceną kredytową utworzoną przez Fair Isaac Corporation (FICO). Kredytodawcy używają punktacji FICO kredytobiorców wraz z innymi danymi zawartymi w raportach kredytowych kredytobiorców, aby ocenić ryzyko kredytowe i zdecydować o udzieleniu kredytu.

W celu określenia zdolności kredytowej, FICO bierze pod uwagę dane z pięciu obszarów: historia płatności, aktualny poziom zadłużenia, rodzaje wykorzystywanych kredytów, długość historii kredytowej oraz nowe konta kredytowe.

 

 

Zakres punktacji FICO

Ogólny zakres punktacji FICO wynosi od 300 do 850. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki w zakresie od 670 do 739 wskazują na “dobrą” historię kredytową i większość kredytodawców uzna ten wynik za korzystny. Z kolei kredytobiorcy z przedziału 580-669 mogą mieć trudności z uzyskaniem finansowania na atrakcyjnych warunkach.

Aby określić zdolność kredytową, pożyczkodawcy biorą pod uwagę ocenę FICO pożyczkobiorcy, ale także inne szczegóły, takie jak dochody, długość okresu zatrudnienia oraz rodzaj wnioskowanego kredytu.

 

Obliczanie punktacji FICO

Oceny FICO są obliczane na podstawie 5 czynników zawartych w danych kredytowych wnioskodawcy. Każdy z nich jest nieco inaczej ważony. Przyjrzyjmy się, jak każdy z nich wpływa na Twoją biznesową lub osobistą ocenę kredytową:

 

Historia płatności (35%) – Najważniejszym czynnikiem, stanowiącym ponad jedną trzecią Twojej oceny kredytowej, jest to, czy byłeś w stanie spłacić swoje poprzednie długi i czy dokonywałeś miesięcznych spłat terminowo.

 

Kwota zadłużenia (30%) – ogólna kwota zadłużenia u wszystkich Twoich wierzycieli.

 

Długość historii kredytowej (15%) – ogólnie rzecz biorąc, im dłużej posiadasz różne konta kredytowe i utrzymujesz je w dobrym stanie, tym lepszy jest Twój wynik.

 

Mieszanka kredytowa (10%) – różne rodzaje kredytów posiadanych przez Ciebie lub Twoją firmę są również niewielkim czynnikiem.

 

Nowy kredyt (10%) – ilość nowych kredytów zaciągniętych przez Ciebie jest również niewielkim czynnikiem przy określaniu Twojej punktacji. Jeśli dana osoba lub firma zaciągnęła wiele kredytów w krótkim czasie, potencjalnie zwiększa to jej współczynnik ryzyka dla kredytodawców.