Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

Dobrowolna likwidacja firmy – Najczęściej zadawane pytania

Artykuly

Co to jest dobrowolna likwidacja firmy?

Dobrowolna likwidacja firmy, to prawny i legalny sposób zamknięcia firmy ltd, w momencie, kiedy stała się ona niewypłacalna. Procedura ta doprowadza do zamknięcia firmy w company house. Po przeprowadzeniu likwidacji firmy, żaden wierzyciel, nie może już domagać się spłaty zobowiązań.

 

 

 

Czy mogę kupić aktywa (majatek) firmy?

Tak.  Aktywa spółki będą wyceniane przez niezależnych agentów , którzy będą nadzorować ich sprzedaż.  Zapewnią one uzgodnienia odpowiedniej ceny aktywów, z uwzględnieniem wieku, stanu i możliwości sprzedaży.

Czasami możliwe jest opłacenie aktywów na odroczonych warunkach.  Chociaż zapewnia to niższą płatność z góry, może być ogólnie droższe i zwykle wymaga bezpieczeństwa, takiego jak gwarancja osobista.

Czy mogę ponownie użyć nazwy firmy?

Przepis Section 216 of the Insolvency Act 1986 zabrania uzywania tej samej lub podobnej nazwy. W wyjatkowych sytuacjach nazwa firmy moze zostac wykupiona od likwidatora lub zlozony wniosek do sadu o mozliwosc ponownego uzycia nazwy firmy  (ale decyzje sadu nie zawsze sa przychylne )

Czy mogę zatrzymać się w istniejącym lokalu firmy?

O ile nie ma silnego nacisku ze strony najemców na Twój rodzaj nieruchomości, okazuje się, że większość właścicieli jest podatna na ryzyko.  Tak długo, jak jesteś w stanie uzgodnić nową umowę najmu z wynajmującym, powinieneś być w stanie pozostać w lokalu.

Co dzieje się z kontem bankowym firmy?

Gdy zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli zostaną ogłoszone w London Gazette,konto bankowe firmy zostanie zamrożone.  Jeśli istnieje saldo kredytowe, zostanie ono uznane za składnik aktywów, którym likwidator może sobie poradzić.  Każda kwota zawyżone będzie roszczeniem w ramach likwidacji.

 

Czy mogę spłacić niektórych dostawców przed likwidacją?

Nie wykorzystuj funduszy firmy, aby zapłacić komukolwiek tuż przed likwidacją, chyba że masz zgodę proponowanego likwidatora.  Likwidator zatwierdzi tylko wtedy, gdy jest to z ogólną korzyścią dla wierzycieli (np. w celu wykonania nakazu).  Jeśli spłacisz dług z funduszy firmy w okresie poprzedzającym likwidację, możesz zostać pociągnięty do osobistej odpowiedzialności za tę kwotę (nazywa się to preferencją).

Jeśli kupujesz firmę i chcesz utrzymać relacje z dostawcą, nie ma nic złego w ofercie nowej firmy, aby spłacić część starego długu firmy.  Z naszego doświadczenia wynika, że jest to dobry sposób na utrzymanie kluczowych relacji przy jednoczesnym unikaniu odpowiedzialności za preferencje.

Ile kosztuje likwidacja firmy?

Dobrowolna likwidacja firmy kosztuje od 3000 do 7 000 funtów, w zależności od tego, ilu firmom jesteś winien pieniądze i jakie aktywa musisz zlikwidować.

Co dzieje się z moim personelem w likwidacji?

Likwidacja ostatecznie oznacza koniec działalności, więc pozostali pracownicy zostaną zwolnieni.  Jeśli istnieją niewypłacone zarobki lub zaległe uprawnienia do zatrudnienia należne pracownikom, będą oni mogli ubiegać się o wszelkie niewypłacone zarobki i zaległe uprawnienia do zatrudnienia  z Narodowego Funduszu Ubezpieczeń.

Czy dyrektor może ubiegać się o odprawę w likwidacji?

Tak.  Jeśli historycznie otrzymywałeś wynagrodzenie za pośrednictwem PAYE firmy i jesteś dyrektorem-pracownikiem, tj. Nie tylko akcjonariuszem lub urzędnikiem, możesz również ubiegać się o zaległe uprawnienia pracownicze z Narodowego Funduszu Ubezpieczeń w ten sam sposób.

 

Co dzieje się z gwarancjami osobistymi w likwidacji?

Likwidacja skrystalizuje wszelkie gwarancje osobiste, co oznacza, że teraz potencjalnie poniesiesz odpowiedzialność.  Jednak większość banków i dostawców jest skłonna zorganizować rozsądne plany spłaty, o ile utrzymujesz z nimi dobrą komunikację.

 

Czy likwidacja wpływa na moją osobistą zdolność kredytową?

Nie.  Likwidacja nie pojawia się w osobistym raporcie  kredytowym.

 

Czy mogę spłacić pieniądze należne sobie, rodzinie lub przyjaciołom przed likwidacją?

Jeśli korzystasz z funduszy firmy na spłatę siebie lub stron powiązanych, możesz zostać pociągnięty do osobistej odpowiedzialności za płatności.

 

Co dzieje się z pojazdami w kredycie?

Umowa najmu wygaśnie z chwilą wejścia spółki w stan likwidacji, a wszelkie niedobory będą roszczeniem w likwidacji.  Tak długo, jak nie udzieliłeś osobistej gwarancji, nie ponosisz za to osobistej odpowiedzialności.

Jeśli chcesz nadal korzystać z pojazdów w swojej nowej działalności, możesz poprosić firmę leasingową o zgodę na przeniesienie lub zawarcie nowych umów.

 

“Zgromadzenie Wierzycieli”: co dzieje się na zgromadzeniu wierzycieli likwidacyjnych?

Proponowany likwidator zorganizuje zgromadzenie wspólników, tuż przed zgromadzeniem wierzycieli, na którym akcjonariusze głosują za złożeniem spółki w stan likwidacji.  W praktyce akcjonariusze zwykle głosują przez pełnomocnika, ale mogą również uczestniczyć telefonicznie / zdalnie, jeśli chcą.

Po zakończeniu zgromadzenia wspólników likwidator przechodzi do zgromadzenia wierzycieli.  Wierzyciele, którzy chcą wziąć udział, mogą to zrobić za pomocą łącza wideo lub telefonu.

Przed spotkaniem likwidator i dyrektorzy spółki przygotują sprawozdanie dyrektorów, które przedstawią przed spotkaniem.  Raport wyjaśnia okoliczności likwidacji wraz z sytuacją finansową spółki (tzw. “Statement of Affairs”).  Wierzyciele mogą zadawać dyrektorowi pytania, po czym likwidator przechodzi do głosowania na zgromadzenie, przeglądając otrzymanych pełnomoczników i ogólne głosy przed zawarciem zgromadzenia.  Spotkania trwają zazwyczaj od 30 do 90 minut.

Czy mogę założyć kolejną firmę?

Tak , możesz założyć kolejną firmę, jednak nie możesz użyć tej samej lub podobnej nazwy, co poprzednia.

Czy przy likwidacji firmy odpowiadam moim osobistym majątkiem?

Nie, chyba, że dałeś personalne gwarancje jako dyrektor. Jeśli długi przejdą na Ciebie jako osobę fizyczną, w tym momencie brany będzie pod uwagę Twój majątek osobisty.

Jak długo trwa proces likwidacji firmy?

Liwkidacja firmy składa się z dwóch etapów. Pierwszy to postawienie firmy w stan likwidacji- trwa to do dwóch miesięcy. Kolejny etap to administracyjne zamykanie firmy poprzez likwidatora.Może to trwać nawet 12 miesięcy, w zależności jak skomplikwoana jest sprawa, ile aktywów jest do sprzedania, jak i jakie było postępowanie dyrektora podczas działalności firmy.

Jeśli Twoja firma popadła w problemy finansowe i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, skorzystaj z naszych bezpłatnych porad. Na podstawie informacji dobierzemy odpowiednie rozwiązanie. Skontaktuj się z nami już dziś. Posiadamy zespół specjalistów z dużym doświadczeniem, co umożliwi dobranie najlepszej opcji. Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś